( PAREIDOLIA 007 ) VARIOUS ARTISTS - Electro Became Electro ( 2X12 LP ) Pareidolia Recordings