( JIN 01 ) INITIALS BB / LUJIACHI - JIN 01 (12") Jin Taiwan