( BOND 12049 ) NTFO - Dobr EP (heavyweight vinyl 12") Bondage Germany